Regulamin

Informacje ogólne
Serwis jest udostępniany Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
Serwis TylkoWesele.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym Regulaminie i Polityce Prywatności.

Serwis TylkoWesele.pl nie jest odpowiedzialny za szkody lub straty powstałe wskutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z serwisu. Serwis TylkoWesele.pl nie odpowiada za zawartość obcych serwisów, do których zamieszcza odnośniki oraz za treść wszelkich innych informacji umieszczanych przez użytkowników.
Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w dowolnym momencie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.