Ślub cywilny

Tagi: ślub, formalności, dokumenty, USC, cywilny, koscielny, konkordatowy, ślub konkordatowy

Ślub cywilny jest zawierany przed kierownikiem USC i wymaga dużo mniej formalności niż ślub konkordatowy. Decydują się na niego pary, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą zawrzeć ślubu kościelnego, a pragną usankcjonować swój związek w świetle prawa.
Ślub cywilny może być wzięty w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Zwyczajowo ceremonia przeprowadzana jest w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych.

Jakie formalności?
W przypadku ślubu cywilnego formalności polegają zasadniczo na zebraniu odpowiednich dokumentów. Ich rodzaj zależy w głównej mierze od sytuacji cywilnoprawnej narzeczonych.

Panna/kawaler:
   1) dowód osobisty;
   2) odpis skrócony aktu urodzenia.

Wdowa/wdowiec:
   1) dowód osobisty;
   2) odpis skrócony aktu urodzenia;
   3) odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

Rozwódka/rozwodnik:
   1) dowód osobisty;
   2) odpis skrócony aktu urodzenia;
   3) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, ewentualnie prawomocny wyrok orzekający rozwód.

Kobieta przed 18 rokiem życia/mężczyzna przed 21 rokiem życia:
   1) odpis skrócony aktu urodzenia;
   2) postanowienie sądu rodzinnego umożliwiające zawarcie małżeństwa.

Cudzoziemka/cudzoziemiec:
   1) odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przed tłumacza przysięgłego;
   2) zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca (odpowiednik USC) lub przedstawicielstwo dyplomatyczne (ambasada) lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
   3) dokument tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkiwania na terenie Polski – karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument obowiązujący dla ruchu bezwizowego).

Kalendarium
Ponieważ formalności związanych ze zorganizowaniem ślubu cywilnego jest o wiele mniej niż w przypadku ślubu konkordatowego, narzeczeni mogą zacząć się do niego przygotowywać na zaledwie 3 miesiące przed uroczystością.

    * 3 miesiące przed ślubem:
Aby uniknąć niepotrzebnych stresów, warto zarezerwować na kilka miesięcy przed ślubem datę i godzinę ceremonii. Jest to szczególnie ważne w przypadku obleganych urzędów i popularnych, letnich miesięcy.
Ponieważ odpisy aktu urodzenia wymagane przy ślubie cywilnym tracą ważność po 3 miesiącach, narzeczeni powinni udać się do USC nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną uroczystością.

    * 1 miesiąc i 1 dzień przed ślubem:
Zawierając ślub cywilny należy pamiętać o jednej ważniej dacie: co najmniej na 1 miesiąc i 1 dzień przed ślubem należy się zgłosić do USC celem sporządzenia zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego oraz ustalenia nazwisk nowożeńców oraz ich przyszłych dzieci.
W uzasadnionych przypadkach (ciąża, daleki wyjazd jednego z narzeczonych, ciężka choroba) jest możliwe skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Decyzję taką wydaje kierownik USC natychmiast po złożeniu podania przez narzeczonych. Jeśli decyzja jest odmowna, przysługuje prawo do odwołania się od niej w przeciągu 14 dni do sądu rejonowego.

    * w dniu ślubu:
Narzeczeni oraz świadkowie zabierają ze sobą dowody osobiste oraz obrączki. Akt małżeństwa jest kolejno podpisywany przed narzeczonych, świadków oraz kierownika USC.
W tym samym dniu świeżo upieczeni małżonkowie otrzymują odpisy aktu małżeństwa.