Ślub kościelny

Tagi: ślub, formalności, dokumenty, USC, cywilny, koscielny, konkordatowy, ślub konkordatowy

Z punktu widzenia prawa ślub kościelny, inaczej kanoniczny, nie jest uznawany. Aby był ważny, musi być zawarty w formie ślubu konkordatowego lub też poprzedzony ślubem cywilnym.
Ze względu na wygodę pary decydują się najczęściej na połączenie dwóch ceremonii i wybierają ślub konkordatowy. Cały czas jednak są narzeczeni, które wybierają dwie ceremonie: jedną przed urzędnikiem państwowym, a drugą przed Bogiem.

Formalności
Pomimo, iż ślub kościelny nie ma tej samej wagi co cywilny, do jego przeprowadzenia wymagane jest załatwienie kilku formalności.

Formalności po stronie Kościoła:
    * weryfikacja dokumentów dostarczonych przez narzeczonych;
    * wygłoszenie zapowiedzi;
    * sporządzenie protokołu przedślubnego;
    * spisanie aktu ślubu.

Formalności po stronie narzeczonych:
    * dostarczenie kompletu dokumentów do kancelarii parafialnej;
    * odbycie nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej;
    * odbycie spowiedzi przedmałżeńskiej.

Co, gdzie, kiedy?
Ustalenie daty ślubu często odbywa się na rok lub nawet dwa przed planowaną uroczystością. Na załatwienie formalności potrzeba około 6 miesięcy.

    * 6 miesięcy przed ślubem:
Pierwszym etapem jest zarezerwowanie terminu i godziny uroczystości w parafii ślubu.
Gdy narzeczeni decydują się na przystąpienie do sakramentu małżeństwa w rodzimej parafii jednego z nich, mają ułatwione zadanie, gdyż część dokumentów dotyczących chrztu i bierzmowania jest już na miejscu w kancelarii parafialnej.
Jeśli ślub ma się odbyć w parafii innej niż ta w miejscu ich zameldowania, trzeba zdobyć od księdza z rodzimej parafii specjalne zezwolenie na zawarcie ślubu gdzie indziej, czyli tzw. licencję.
W tym samym czasie należy się zapisać się na kurs przedmałżeński, który zwyczajowo składa się z około 10 spotkań lub przybiera formę weekendową.
    
    * 3 miesiące przed ślubem:
Jest to moment, w którym przyszli małżonkowie zjawiają się w kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przedślubnego.
Do tego wymagany jest komplet dokumentów:
      1) dowody osobiste;
      2) aktualne świadectwa chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania;
      3) dokumenty poświadczające odbycie nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej;
      4) dane świadków (imiona, nazwiska, wiek i adresy).
Ksiądz spisuje protokół ślubny i zapisuje na tzw. zapowiedzi, które będą wygłoszone w ciągu dwóch tygodni w parafiach obydwojga narzeczonych. Narzeczony spoza parafii ślubu musi dostarczyć do swojej rodzimej parafii prośbę o wygłoszenie zapowiedzi.
  
    * 1 miesiąc przed ślubem:
Narzeczeni przystępują do sakramentu pokuty. Zgodnie z prawem kanonicznym spowiedź przedślubna odbywa się dwukrotnie – na kilka tygodni przed uroczystością oraz w dzień ją poprzedzającą. W konfesjonale trzeba poinformować księdza, iż jest to spowiedź przedślubna. Spowiednik zaznacza tę informację na odpowiednim formularzu, który następnie należy dostarczyć do kancelarii parafialnej.
      
    * 1 tydzień przed ślubem:
W kancelarii parafialnej sporządzany jest akt ślubu.
Wtedy właśnie dostarczamy ostatnie dokumenty, czyli zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (jeśli odbywały się one także w innych parafiach).
  
    * 1 dzień przed ślubem:
Narzeczeni ponownie przystępują do spowiedzi przedślubnej, a następnie dostarczają zaświadczenie o odbyciu sakramentu pokuty do kancelarii.
  
    * w dniu ślubu:
Tuż przed samą uroczystością świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki. Wraz z narzeczonymi dokonują wpisu w księdze zaślubin. Po zawarciu małżeństwa duchowny celebrujący mszę składa swój podpis.